Supervizim dhe menaxhim i proçeseve të ndryshme të aktiviteteve të kompanive të mëdha

  • 00001 00001
  • DSC_0009 DSC_0009
  • DSC_0042 DSC_0042
  • DSC_0055 DSC_0055
  • DSC_0062 DSC_0062
  • Picture1 Picture1
  • Picture2 Picture2

Kompania “Alsig” duke synuar që të ruajë shërbimin elitar të sigurisë në Shqipëri, dhe njëkohësisht në përputhje me standartet më të përparuara ndërkombëtare, ofron për herë të parë në Shqipëri shërbimin e Supervizimit dhe Auditimit të sigurisë por edhe të proçeseve të ndryshme të aktiviteteve të kompanive të mëdha shqiptare dhe të huaja.

Në këtë shërbim përfshihen edhe kompani apo linja ajrore për të cilat siguria dhe mirë menaxhimi I tyre është një prioritet.

Në këtë shërbim kopmania “Alsig” angazhon stafin e saj më të kualifikuar duke garantuar standarte të larta të sigurisë, ndershmërisë dhe konfidencialitetit. I gjithe aktivitetit bazohet në standartet më të mira bashkëkohore si dhe ato ndërkombtare te cilësisë ISO 9001 : 2000.