Stafi

You are here:
President dhe Drejtues Teknik i Kompanisë

zt. Henrik Elmazaj
Arsimi: Akademia Ushtarake, Forcat Tokësore / Tiranë

Eksperiencë pune: Për 6 vjet në Njësitë Speciale të Ushtrisë.
Pjesëtar I Njësisë Antiterror RENEA të Ministrisë së Brëndëshme.
Nga viti 1995-97 Komandanti i RENEA-s.
Nga viti 1997-2000 Shef i Forcave Speciale ne Ministrinë e Brëndëshme.

Trajnimet:

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës:

Program Trajnimi mbi Sigurinë e Avancuar Fizike"-Georgia.
Vital Facility Security Force" - Departamenti i Shtetit.
Taktikat Kundërterrorizëm për Skuadrat Speciale"-Qeveria e U.S.A.

Në Belgjikë:

Çështje studimi për aktet e ndërhyjreve të paligjshme"- Aviacioni Civil i Bashkimit Evropian.

Në Turqi:

"Lufta kundër terrorizmit"-Drejtoria e Pëgjithshme e Policisë Turke.

Në Rumani:

"Forcat Speciale" - Në Forcat Speciale Rumune.
Dekorime: Dy here nga Presidenti i Republikës.
Grada:Kolonel

Director of Marketing Department

zt. Nereid Shehu Drejtor i Departamentit të Marketingut dhe Shitjeve të Kompanisë. Përgjegjës për standartet e cilesisë

Arsimi: (MSc.) Master i Shkencave në PR & Communication

Eksperiencë pune:
1994 Perfaqesues i Pergjithshem i Kompanise italiane"A di Miatto".
1995 Administrator i Deleguar i Kompanise italo-shqiptare "Legnovivo".
1996 Administrator i Deleguar i Kompanise Italiane "Rodal".
2001 Drejtor i Marredhenieve me Jashte i kompanise "Gejms &Co."
2003 Perfaqesues i Përgjithshëm i kompanisë "Shpresa" sh.p.k.

Drejtori I Departamentit të Shërbimeve Speciale
Drejtori i Departamentit të Burimeve Njerëzore
Drejtori I Departamentit të Shërbimit Roje- Fizike
Drejtor i Departamentit të Mbrojtjes Kundra Zjarrit dhe Shpëtimit
Drejtor i Departamentit të Trajnimeve