Stafi

You are here:
President dhe Drejtues Teknik i Kompanisë

zt. Henrik Elmazaj
Arsimi: Akademia Ushtarake, Forcat Tokësore / Tiranë

Eksperiencë pune: Për 6 vjet në Njësitë Speciale të Ushtrisë.
Pjesëtar I Njësisë Antiterror RENEA të Ministrisë së Brëndëshme.
Nga viti 1995-97 Komandanti i RENEA-s.
Nga viti 1997-2000 Shef i Forcave Speciale ne Ministrinë e Brëndëshme.

Trajnimet:

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës:

Program Trajnimi mbi Sigurinë e Avancuar Fizike"-Georgia.
Vital Facility Security Force" - Departamenti i Shtetit.
Taktikat Kundërterrorizëm për Skuadrat Speciale"-Qeveria e U.S.A.

Në Belgjikë:

Çështje studimi për aktet e ndërhyjreve të paligjshme"- Aviacioni Civil i Bashkimit Evropian.

Në Turqi:

"Lufta kundër terrorizmit"-Drejtoria e Pëgjithshme e Policisë Turke.

Në Rumani:

"Forcat Speciale" - Në Forcat Speciale Rumune.
Dekorime: Dy here nga Presidenti i Republikës.
Grada:Kolonel

Director of Marketing Department

zt. Nereid Shehu Drejtor i Departamentit të Marketingut dhe Shitjeve të Kompanisë. Përgjegjës për standartet e cilesisë

Arsimi: (MSc.) Master i Shkencave në PR & Communication

Eksperiencë pune:
1994 Perfaqesues i Pergjithshem i Kompanise italiane"A di Miatto".
1995 Administrator i Deleguar i Kompanise italo-shqiptare "Legnovivo".
1996 Administrator i Deleguar i Kompanise Italiane "Rodal".
2001 Drejtor i Marredhenieve me Jashte i kompanise "Gejms &Co."
2003 Perfaqesues i Përgjithshëm i kompanisë "Shpresa" sh.p.k.

Drejtori I Departamentit të Shërbimeve Speciale

zt. Thimi Prifti
Arsimi: Akademia Ushtarake / Tiranë
Eksperiencë pune: 1972-2006 Në Ministrinë e Rendit Publik, Njësia Anti-Eksploziv.
Shef i Njësisë Anti-Eksploziv i Forcave Speciale RENEA.
Trajnimet:

U.S.A:

"Post Blast Investigation" - Louisiana.

Slloveni:

"A-Bomb Protection" - Ljubiana.

Rumani:

"Post Blast Investigation"

NATO:

"Ammunition Blasting".

Maqedoni:

"Explosive Composition"

Gjermani:

"Training Course for Instructor" Criminal German Police.
Dekorime: Nga Presidendi i Republikës.
Grada: Major

Drejtori i Departamentit të Burimeve Njerëzore

zt.Niko Shqina
Arsimi: Shkolla e lartë e Ministrisë së Brëndëshme (Profili Polici)
Eksprincë Pune: 1976-1985 Dega e Punëve Brëndshme Tropojë.
1985-1990 Dega e Punëve Brëndshme Elbasan
1990-1991 Dega e Punëve Brëndshme Durrës.
1991-2000 Drejtoria e Policisë Fier. Nenkolonel
2000-2002 Drejtoria e Policisë Vlorë. Komisar
2002-2008 Ministria e Brëndshme Tiranë.. Kryekomisar
Trajnime:

"Kurs 9 mujor për krimet në fushën ekonomike "

Viti 1999 në Egjipt :

"Për luftën ndaj akteve terroriste"

Viti 2000- SHBA. :

"Për lëndët ekspozive"
Dekorime: Dekoruar 2 herë me medalje dhe urdhër "Për Ruajtje të Rendit Shoqeror"
Grada: Kolonel/Kryekomisar

Drejtori I Departamentit të Shërbimit Roje- Fizike

zt.Jonuz Mahmutaj
Arsimi: Akademia Ushtarake / Tiranë
Eksperiencë pune: Shërbime Funksionale ne Ushtrinë Shqiptare.
1983-1993 Komandant Batalioni i Ushtrisë Shqiptare.
Dekorime: Nga Parlamenti shqiptar më 1984.
Grada: Kapiten

Drejtor i Departamentit të Mbrojtjes Kundra Zjarrit dhe Shpëtimit

zt.Qemal Stafa

Arsimi: Akademia Rendit Publik

Specialiteti: Mrojtja nga Zjarri dhe Shpetimi

Eksperience ne pune: 

Shefi I MNZSH-Reparti Ushtarak 5999-Korce-1975-1977

Komandanti I Rep.MNZSH-Reparti Ushtarak8770-Tirane-1977-1996

Shefi I MNZSH-Policia Ushtarake-Tirane-1998-2000

Inspektori I MNZSH-Drejtoria e Policise Ushtarake M.M-2000-2001

Shefi I MNZSH-Policia Ushtarake-Tirane-2001-2005

Trajnimet

Me Ekspertet Italian -1998

Me Ekspertet Gjerman-1999

Me Ekspertet Amerikan-2000

Dekoratat: Urdheri i Sherbimit Ushtarak-1987

Puna Shkencore: Autori I Rregulloreve,Manualeve te MNZSH per Forcat e Armatosura  ne Republiken e Shqiperise

 Grada: Major

Drejtor i Departamentit të Trajnimeve

zt. Bashkim Likaj
Arsimi: Akademia Ushtarake/ Tiranë
Instituti i Lartë i Kulturës Fizike/Tiranë
Eksperiencë pune: 1975 Instruktori i Shkolles se Bashkuar te Oficereve.
1980 Trajner i Mundjes Klasike ekipi “Partizani”.
1987 Shef i Katedres se Pergatitjes Fizike ne Akademine Ushtarake.
1997 Spesialist i Pergatitjes Fizike te Shtabit te Pergjithshem Te Forcave te Armatosura te Shqiperise.
Anetar ne Komisjonin“Sporti per te Gjithe“ ne Komitetin Olimpik Shqiptar
Anetar i Komitetit Drejtues te Sporteve ne Forcat e Armatosura
Trajnimet:
Pese here „Kampjon Kombetar“ i Mundjes Klasike

10 Vjet Trajner I Ekipit Kombetar te Mundjes.
Dekorime Kuvendi Popullor: Medaljen "Naim Frasheri" ,Urdherin "Naim Frasheri" te klasit te trete, Urdherin „Naim Frasheri te klasit te dyte Urdherin "Ylli Kuq" i klasit te dyte. "Mjeshter Sporti" dhe "Medalja e Arte" per merita te larta ne sport.
Bashkia e Tiranes: Titullin "Mirenjohja e Qytetit te Tiranes"
Grada: n/Kolonel