Menaxhim i sigurise ne komplekset turistike

 • DSC_0007 DSC_0007
 • DSC_0011 DSC_0011
 • DSC_0031 DSC_0031
 • DSC_0046 DSC_0046
 • Menaxhim i Sigurise ne Komplekset Turistike 5_5 Menaxhim i Sigurise ne Komplekset Turistike 5_5
 • Menaxhim i Sigurise ne Komplekset Turistike 6_6 Menaxhim i Sigurise ne Komplekset Turistike 6_6
 • Picture4 Picture4
 • Picture5 Picture5
 • Ruajtje e komplekseve me roje personale dhe fizike shoqeruar me sisteme kamerash
 • Instalim i teknologjise se regjistrimeve digjitale ne sistemet e kamerave, perfshire edhe transmetim te pamjeve on-line.
 • Monitorim i zones se plazhit duke perfshire sisteme kamrash.
 • Zbatim i masava dhe trajnimit Anti-Eksploziv dhe Kundra-zjarrit te stafit te komplekseve turistike.
 • Perdorim i Qendres Operative Alsig dhe Grupit te Gatshem per nderhyrje ne raste emergjence.
 • Auditim i personelit kunder, vjedhjeve, abuzimeve ,mashtrimeve ne dem te objektit dhe pronarit.
 • Zbatim i masave per ndihmen e shpejte nga personeli I sigurise.