MENAXHIMI I SIGURISË PËR SPEKTAKLE, EVENTE, SHOW, KONCERTE

 • Picture6
 • Picture4
 • Picture5
 • Picture3
 • Picture2
 • Picture1

Alsig ka krijuar një performancë të shkëlqyer në fushën e menaxhimit të sigurisë në spektakle, show, koncerte apo aktivitete të ndryshme kulturore në ambjente të mbyllura apo të hapura, që zhvillohen në Shqipëri. Ky shërbim realizohet me angazhimin e stafit profesionist bodyguard (mbrojtjes ekzekutive) të kompanisë sonë.

Në të përfshihen:

 • Analizë faktike e sigurisë fizike të objekteve të mbyllura apo të hapura në të cilat zhvillohen aktivetet kulturore dhe zbavitëse dhe përcaktimi i masave të sigurisë.
 • Një sistem bashkëkohor i mbrojtjes ekzekutive të VIP-ave.
 • Vendosja e sistemit të kontrollit kamerave në hyrje të objekteve.
 • Disiplinimi i lëvizjes së turmave me anë të instalimit të objekteve metalikë udhëzues në rastet kur paraqitet nevoja.
 • Monitorimi dhe regjistrimi me sistem DVR të procesit të kontrollit të biletave të eventeve dhe të situatës së sigurisë.
 • Kontroll Anti eksploziv në qëndrat e mbyllura apo të hapura ku zhvillohen aktivitete të ndryshme kulturore, zbavitëse. Kontrolli kryhet me ekipin anti eksploziv të kompanisë “Alsig” të pajisur me specialistet më të mirë të kësaj fushe dhe qen anti eksploziv bashkë me mjetet e tjera të duhura për këtë shërbim.