RUAJTJA FIZIKE E OBJEKTEVE

 • DSC_0013
 • DSC_0017
 • DSC_0016

Për të përmbushur mbrojtjen dhe ruajtjen e pasurisë së sipërmarrjeve “Alsig” ofron një grup shërbimesh të kompletuar.

Në tërësinë e saj ruajtja fizike e objekteve konsiston në:

 • Analizën dhe auditimin i sigurisë
 • Instalimin e sistemeve audiovizive dhe të alarmit, qëndrore apo lokale
 • Ruajtjen fizike dhe
 • Akses kontroll

Personeli për ruajtjen dhe sigurimin e objekteve përzgjidhet sipas standarteve të larta morale, intelektuale dhe fizike. Një kurs tre javor paraprak seleksionues dhe kurse periodike trajnimi përgatisin personelin e përzgjedhur për:

 • Modus operanti të objekteve
 • Njohje e armatimit
 • Mbrotje kundër zjarrit
 • Kuadrin ligjor dhe nënligjor të sigurimit të objekteve
 • Kodin e etikës së kompanisë dhe atë të komunikimit
 • Përballimin e konflikteve