Të rejat e fundit

Kompania “Alsig” duke u përpjekur për të mbajtur pozicionin dhe rolin e saj si një ndër liderët në fushën security në Shqipëri, i ka kushtuar dhe i kushton një rëndësi të veçantë futjes së shërbimeve dhe koncepteve të reja në menaxhimin e sigurisë.

Duke prezantuar përvojat dhe konceptet më bashkëkohore, “Alsig” ekspozon në tregun shqiptar të sigurisë, për herë të pare, shërbimet më të reja të saj dhe në të njëjtën kohë edhe shumë efikase për klientët.

SHËRBIMIN ANTI-EKSPLOZIV

SUPERVIZIMIN DHE MENAXHIMI I PROCESEVE TË NDRYSHME TË KOMPANIVE TË MËDHA.

SHËRBIMIN E GJURMIMIT SATELITOR GPS/ GSM TË AUTOMJETEVE

IBA-PARTNERITET PËR TRAJNIME TË STANDARTEVE MË TË LARTA NDËRKOMBËTARE PËR BODYGUARDË.