Konferenca dhe simpoziume për sigurinë

  • DSC_0107 DSC_0107
  • koferenca_simpoziume_1_b koferenca_simpoziume_1_b
  • koferenca_simpoziume_2_b koferenca_simpoziume_2_b
  • koferenca_simpoziume_3_b koferenca_simpoziume_3_b
  • koferenca_simpoziume_4_b koferenca_simpoziume_4_b

Në bashkëpunim më Institutin Shqiptar të Marrëdhënieve me Publikun , kompania “Alsig” ka organizuar studimin “Siguria e Biznesit”, studim I cili synonte të monitoronte nëpërmjet sondazheve dhe opinioneve të ndryshme të biznesmenëve shqiptarë, mbi gjëndjen e sigurisë së biznesit në Shqipëri. 

Kompania “Alsig” në sajë të bashkëpunimit të frytshëm me Institutin Shqiptar të Marrëdhënieve me Publikun, injekton në tregun shqiptar të sigurisë koncepte dhe ide të reja si dhe në të njëtën kohë monitoron zhvillimet e koncepteve të sigurisë në këtë treg.